Thug mòran daoine agus bhùidhnean taic dhuinn thar nam bliadhnaichean gus na goireasan seo a chruthachadh. Ma tha sibhse ag iarraidh ar cuideachadh, leig fios thugainn!

Many individuals and groups have supported our work in developing Gaelic technology. If you would like to join them, please get in touch!

Luchd-maoineachaidh – Funders

Com-pàirtichean – Contributors

Share