LITHUANIA COLLECTION (in English and Lithuanian)

Lithuania Collection

Egdūnas Račius (Lithuania Team)
Arvydas Kumpis (Lithuania Team)
Gary R Bunt (UK Team and Website data analysis)
Anna Grasso (UK Team and Website data analysis)

This archive is part of the Digital Islam Across Europe project’s collection. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries.1

The aim is to present different facets of Lithuania’s Muslim digital presence. We find websites of the main Muslim (both Tatar Muslims, as well as Muslims of immigrant origins and converts) organisations/NGOs, blogs set up by female converts, and some Muslim minorities such as the Ahmadiyya.

This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the Lithuanian or Eastern European context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications.

Lietuvos Kolekcija

Egdūnas Račius (Lithuania Team)
Arvydas Kumpis (Lithuania Team)
Gary Bunt (UK Team and Website data analysis)
Anna Grasso (UK Team and Website data analysis)

Ši kolekcija yra projekto „Digital Islam Across Europe“ archyvo dalis. Vienas iš „DigitIslam“ projekto rezultatų yra skirtas svetainių duomenims ir rinkinių analizei. Tikslas – nustatyti, sukataloguoti ir išanalizuoti šių skirtingų šalių musulmonų organizacijų ir veikėjų svetaines (islamiškas internetines aplinkas arba Online Islamic Environments, OIE).2

Tikslas yra pateikti skirtingas Lietuvos musulmonų skaitmeninės buvimo puses. Mes atrandame pagrindinių musulmonų (tie, kurie yra tatarų musulmonai, taip pat musulmonai kilmės imigrantai ir atsivertėliai) organizacijų/nvš, moterų atsivertėlių įkurtus tinklaraščius ir kai kuriuos musulmonų mažumas, pvz., Ahmadiyya, tinklalapius.

Šis archyvas sudarytas iš pradinio fiksavimo metu surinktų duomenų. Atėjus laikui šis sąrašas bus atnaujintas. Manome, kad šie duomenys gali tapti naudinga priemone tyrėjams ir plačiajai visuomenei, besidomintiems skaitmeniniu islamu visoje Europoje, taip pat tiems, kurie daugiausiai dėmesio skiria islamo ar lyginamosios religijos studijoms Lietuvos ar Rytų Europos kontekste. Be to, šių svetainių analizė bus platesnio projekto rezultatų, pateikiamų ir publikacijų, dalis.

  1. For more information on this: https://blogs.ed.ac.uk/digitalislameurope/research-findings/archiving/ back
  2. Daugiau informacijos apie tai: https://blogs.ed.ac.uk/digitalislameurope/research-findings/archiving/ back

Image: Sofian Okat, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kauno_mecete_-_Mosque_of_Kaunas.jpg

Share