Manifesto for Teaching Online, Croatian translation

Manifest za online poučavanje

Online može biti privilegirani modus. Udaljenost je pozitivno načelo, a ne nedostatak. Mjesto je drukčije, a ne manje, važno online. Tekst je u neprilici: mnogi modusi imaju važnost u predstavljanju akadem­skog znanja. Trebamo posvetiti pozornost materijalnosti digitalnog obrazovanja. Društveni aspekt nije cijela priča. Otvorenost nije ni ne­utralna niti prirodna: ona dovodi do raznih zatvaranja i ovisi o njima. Možemo li prestati razgovarati o digitalnim urođenicima? Digitalno obrazovanje preoblikuje svoje subjekte. Mogućnost “online verzije” preuveličana je. Postoje mnogi načini da se stvari online naprave kako treba. “Najbolja praksa” zanemaruje kontekst. Udaljenost je vremen­ska, emocionalna, politička, ne samo prostorna. Estetika je važna: dizajn sučelja oblikuje učenje. Masovnost je više od učenja u zahti­jevanom opsegu: ona također donosi kompleksnost i raznolikost. Online poduka ne treba ići podruku s instrumentalizacijom obrazo­vanja. Digitalne zadaće mogu živjeti dalje. One mogu biti opetovane, javne, riskantne i višeglasne. Remiks digitalnog sadržaja redefinira autorstvo. Kontakt funkcionira na mnoštvo načina. Vrijeme provede­no licem u lice precijenjeno je. Online poduku ne treba srozavati na “olakšavanje”. Ocjenjivanje je čin tumačenja, ne samo mjerenja. Algo­ritmi i analitika rekodiraju obrazovanje: obratite pozornost! Rutina razotkrivanja plagijata ugrađuje nepovjerenje. Online tečajevi naginju kulturama nadzora. Vidljivost je pedagoško i etičko pitanje. Automa­tizacija ne mora osiromašiti obrazovanje: izražavamo dobrodošlicu našim novim kolegama robotima. Ne podliježite zavisti kampusa: mi smo kampus.

 

Translated by Dinko Telećan.