Celtic & Scottish Studies Blog

Celtic & Scottish Studies Blog

Traditional arts, languages and culture in Scotland

Tag: Gaidhlig

BUTH-OBRACH sgrìobhadh le Màrtainn Mac an t-Saoir. A Gaelic Writing worksop in collaboration with Comunn Ceilteach Oilthigh Dhùn Èideann.   Chan eil e gu diofar a bheil no nach eil sibh ri sgrìobhadh sa Ghàidhlig mu thràth, is cinnteach gun ionnsaich sibh rudeigin ùr bhon ùghdar Màrtainn Mac an t-Saoir! Ni sinn eacarsaich sgrìobhaidh no […]

Halò, tha sibh gu math? ‘S mise Màrtainn Mac an t-Saoir is tha mi uabhasach toilichte gur mi a’ chiad Sgrìobhaiche Gàidhlig air Mhuinntearas aig Oilthigh Dhùn Èideann. Tha mi an dèidh bhith a’ sgrìobhadh bàrdachd is ficsean fad còrr is 25 bliadhna is ag innse sgeulachdan à beul-aithris son greis nas fhaide. Seo fios […]

By Sarah Scott, MSc by Research Celtic Studies Gàidhlig Chaidh ‘An Ubhal as Àirde’, cruinneachadh ùr de litreachas Gàidhlig, a chur air bhog air Diardaoin 14 Samhain aig an Oilthigh.  Tha an leabhar na phàirt de shreath leabhraichean a sheallas farsaingeachd litreachas nam mion-chànan Eòrpach, agus tha e a’ toirt àrd-shealladh air a’ Ghàidhlig agus […]

css.php

Report this page

To report inappropriate content on this page, please use the form below. Upon receiving your report, we will be in touch as per the Take Down Policy of the service.

Please note that personal data collected through this form is used and stored for the purposes of processing this report and communication with you.

If you are unable to report a concern about content via this form please contact the Service Owner.

Please enter an email address you wish to be contacted on. Please describe the unacceptable content in sufficient detail to allow us to locate it, and why you consider it to be unacceptable.
By submitting this report, you accept that it is accurate and that fraudulent or nuisance complaints may result in action by the University.

  Cancel