MA 2020
Antonia Berger + Hung-Ling Chen + Yizhi Liu + Julia Lew
Liang Wu + Matteo Rizzi + Nina Heywood + Cat Easeman

MFA 2020
Chien-Wei Yu + Ming-Chen Liu + Yi-Jie Chen + Xiaomin Mao
Joan Domenech + Shiya Xu + Carys Bowen + Ruolan Jin
Liya Tang + Catriona Phillips + Yuxi Peng + Madison LaRose
Karen Howitt + Emily Altman + Trena Hollands + Mandy Comisari

MA 2019
Caitie Brown + Mary Chang + Yuxi Deng + Amy Dover
Mark I’Anson + Lesley Imgart + Chia-Yi Kao + Luisa Lima
Flora Milner + Sarah Sheard + Lizzie Quirke + Lea Wu

Main image from ECA exhibition by Jonathan Gibbs 2019 http://www.jonathangibbs.com/