MA 2022
Dette Allmark + Anda + Georgie Brook + Chloe Charlett
Luna Chen + Yaqi Chen + Danqi Cheng + Yuxin Duan
Francesca Grech + Adelaide Grosse + Chendi Gu
Jiaqi Guo + Xiaoyi Hu + Hsien-Ya Huang + Li-Yi Huang
Xiaowen Jiang + Yan Jin + Lee Li + Polly Li + Zimo Li
Han Lin + Qianqian Lin + Siwei Liu + Yuhan Liu + Bingxi Ma
Giulia Micallef + Gianna  Morelli + Yingyu Pan + Rong Pang
Anli Qian + Moxi Qian + Rui Qiu + Siqi Qiu + Jiawei Shi
Sokin Su + Cheng Tang + Yuanmei Tao + Juvia Tian
Yilia Wang + Jinglei Wang + Sayu Wang + Qianyu Wang
Sia Wang + Rocky Wang + Yang Wang + Yamei Wu
Emily Wu + Sula Xiao + Yuyu Xiao + Aria Xie + Hazel Xing
Meera Xue + Luna Xue + Xiaofu Yang + Yunhan Yang
Fay Yao + Shanshan Yu + Vincy Zeng + Yinyue Zhang
Koko Zhang + Zoe Zhao + Tifa Zhao + Yuan Zhong + Yaji Zhou

MA 2021
Joanna Blémont + Rachel Chiu + Xinlu Dong + Yutong Dong
Hannah Farthing + Chenxi Gao + Chloe Heffernan + Shuning Ji
Shuyu Ke + Vindo Liu + Issey Medd + Ruth Nichols-Pike
Kate Osmond + Connor Parker + Yaxin Qi + Estela Salas Caballero
Jieying Shi + Hazel Sun + Yize Sun + Ying Sun + Huiyu Yang
Riva Zhang + Chi Zhang + Nebula Zhou + Kelly Zou
Alexander Mackenzie

MFA 2021
Gary Anderson + Linong Ding + Emmaline Nelsen
Julia Vohl + He Zhu + Jiaqi Shao + Susannah Oliver

MA 2020
Antonia Berger + Hung-Ling Chen + Yizhi Liu + Julia Lew
Liang Wu + Matteo Rizzi + Nina Heywood + Cat Easeman

MFA 2020
Chien-Wei Yu + Ming-Chen Liu + Yi-Jie Chen + Xiaomin Mao
Joan Domenech + Shiya Xu + Carys Bowen + Ruolan Jin
Liya Tang + Catriona Phillips + Yuxi Peng + Madison LaRose
Karen Howitt + Emily Altman + Trena Hollands + Mandy Comisari

MA 2019
Caitie Brown + Mary Chang + Yuxi Deng + Amy Dover
Mark I’Anson + Lesley Imgart + Chia-Yi Kao + Luisa Lima
Flora Milner + Sarah Sheard + Lizzie Quirke + Lea Wu

Main image from ECA exhibition by Jonathan Gibbs 2019 http://www.jonathangibbs.com/