MA 2023

Sher Bi + Carol Cao + Vicky Chen + Yanbing Chen + Betsy Du + Echo Gao + Una Han + Wanying Han + Hana Hao + Shangtong Jia + Heng Jiang + Chloe Jing + Laam Kwok + Jiayi Lai + Iris Li + Qi Li + JJ Li + Jensen Li + Riley Li + Kalin Lin + Stella Liu + Yuange Liu + Lucy Liu + Lilian Liu + Kaiwen Lu + Ellie McAllister + Daisy Meng + Sana Narasimhan + Penny Peng + Huayue Pu + Angela Puliche Badiel + Cherie Qiu + Karine Sun + Hanbo Tang + Kiki Tao + Kexin Wang + Yixing Wang + Nini Wang + Leyan Wang + Daisy Wang + Zoe Wang + Avery Wei + Marianna Wilson + Shanyi Wu + Ting Xie + Cathy Xie + Karina Xu + Amber Xu + Joy Yang + Lika Yang + Kesha Yuan + Ruiyi Zhan + Yixuan Zhang + Romy Zhao + Tai Zheng + Yachen Zhou + Tiki Zhu

MA 2022 

Dette Allmark + Anda + Georgie Brook + Chloe Charlett + Luna Chen + Yaqi Chen + Danqi Cheng + Yuxin Duan + Francesca Grech + Adelaide Grosse + Chendi Gu + Jiaqi Guo + Xiaoyi Hu + Hsien-Ya Huang + Li-Yi Huang + Xiaowen Jiang + Yan Jin + Lee Li + Polly Li + Zimo Li + Han Lin + Qianqian Lin + Siwei Liu + Yuhan Liu + Bingxi Ma + Giulia Micallef + Gianna  Morelli + Yingyu Pan + Alice Rong + Anli Qian + Moxi Qian + Rui Qiu + Siqi Qiu + Jiawei Shi + Sokin Su + Cheng Tang + Yuanmei Tao + Juvia Tian + Yilia Wang + Jinglei Wang + Sayu Wang + Qianyu Wang + Sia Wang + Rocky Wang + Yang Wang + Yamei Wu + Emily Wu + Sula Xiao + Yuyu Xiao + Aria Xie + Hazel Xing + Meera Xue + Luna Xue + Xiaofu Yang + Yunhan Yang + Fay Yao + Shanshan Yu + Vincy Zeng + Yinyue Zhang + Koko Zhang + Zoe Zhao + Tifa Zhao + Yuan Zhong + Yaji Zhou

MA 2021 

Joanna Blémont + Rachel Chiu + Xinlu Dong + Yutong Dong + Hannah Farthing + Chenxi Gao + Chloe Heffernan + Shuning Ji + Shuyu Ke + Vindo Liu + Issey Medd + Ruth Nichols-Pike + Kate Osmond + Connor Parker + Yaxin Qi + Estela Salas Caballero + Jieying Shi + Hazel Sun + Yize Sun + Ying Sun + Huiyu Yang + Riva Zhang + Chi Zhang + Nebula Zhou + Kelly Zou + Alexander Mackenzie 

MFA 2021 

Gary Anderson + Linong Ding + Emmaline Nelsen + Julia Vohl + He Zhu + Jiaqi Shao + Susannah Oliver 

MA 2020 

Antonia Berger + Hung-Ling Chen + Yizhi Liu + Julia Lew + Liang Wu + Matteo Rizzi + Nina Heywood + Cat Easeman 

MFA 2020 

Chien-Wei Yu + Ming-Chen Liu + Yi-Jie Chen + Xiaomin Mao + Joan Domenech + Shiya Xu + Carys Bowen + Ruolan Jin + Liya Tang + Catriona Phillips + Yuxi Peng + Madison LaRose + Karen Howitt + Emily Altman + Trena Hollands + Mandy Comisari 

MA 2019 

Caitie Brown + Mary Chang + Yuxi Deng + Amy Dover + Mark I’Anson + Lesley Imgart + Chia-Yi Kao + Luisa Lima + Flora Milner + Sarah Sheard + Lizzie Quirke + Lea Wu 

Main image from ECA exhibition by Jonathan Gibbs 2019 http://www.jonathangibbs.com/