Agallamh le Lucy Evans / An interview with Lucy Evans

Anns an t-sreath seo, tha sinn a’ toirt sùil air laoich a rinn adhartas cudromach ann an teicneolas nan cànanan Gàidhealach. Airson an treasamh agallaimh, cluinnidh sinn bho thè Lucy Evans. Tha Lucy air ùr thighinn gu saoghal na Gàidhlig agus gu saoghal teicneolas cànain, ach tha i an sàs ann am pròiseact a bhios … Continue reading Agallamh le Lucy Evans / An interview with Lucy Evans